Sản phẩm dịch vụ

shape
shape
shape
shape
shape

Hệ thống kết nối đầu tư


Nền tảng Sàn Giao dịch Đầu tư ngang hàng (P2P Lending) giúp kết nối các Doanh nghiệp có nhu cầu vốn với cộng đồng các Nhà đầu tư.
Một số chức năng chính:

- Quản lý tập trung các hoạt động hồ sơ, thẩm định, phân tích và đánh giá để phê duyệt đầu tư.
- Cho phép thực hiện giao dịch đầu tư trực tiếp trên hệ thống với khối lượng giao dịch lớn.
- Phân tích dữ liệu, lịch sử và chấm điểm tín dụng của Doanh nghiệp.
- Đa dạng nền tảng sử dụng: PC, Laptop, Tablet, Mobile,...