Sản phẩm dịch vụ

shape
shape
shape
shape
shape

Giải pháp dự báo nông nghiệp

Giải pháp dự báo nguy cơ sâu bệnh dịch hại trên cây lúa và cây cà phê.

Giải pháp áp dụng công nghệ AI, sử dụng thuật toán để phân tích một khối lượng lớn các dữ liệu đầu vào để đưa ra dự báo về nguy cơ sâu bệnh dịch hại trên cây trồng với các cấp độ khác nhau.
Sử dụng công nghệ GIS để thể hiện bản đồ nguy cơ sâu bệnh dịch hại với các cấp độ khác nhau được thể hiện thông qua các màu sắc khác nhau.